Duszpasterze

Proboszcz parafii

ks. Andrzej Rutkowski (od lipca 2018 r.)

Wikariusze

ks. mgr Leszek Rutkowski (od lipca 2019 r.)

ks. mgr Arkadiusz Ronowicz (od czerwca 2020 r.)