Duszpasterze

Proboszcz parafii

ks. mgr Andrzej Rutkowski (od lipca 2018 r.)

Wikariusze

 ks. mgr Jarosław Kowalczyk (od 31 sierpnia 2016 r.)

ks. mgr Dariusz Sielczak (od 23 sierpnia 2017 r.)

ks. mgr Marcin Milewski (od 2019 r.)