Duszpasterze

Proboszcz parafii

ks. mgr Andrzej Rutkowski (od lipca 2018 r.)

Wikariusze

 ks. mgr Marcin Milewski (od sierpnia 2020 )

ks. mgr Leszek Rutkowski (od lipca 2019 r.)

dk. mgr Arkadiusz Ronowicz (od czerwca 2020 r.)