Pracownicy parafii

Organista – p. Andrzej Oniśk, od 1 czerwca 2011 pełni obowiązki Grabarza na cmentarzu przy ul. Kowalskiej. tel. 604 196 831


Kościelna – od 1 września 2010 r. obowiązki pełni p. Ewa Rutkowska. tel. 600 989 321


 

Instruktor poradnictwa rodzinnego – Ewa Kostkiewicz