Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

  Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą w obronie poczętego dziecka zagrożonego aborcją, czyli zabiciem w łonie matki. Trwa przez dziewięć miesięcy, a więc tyle, ile trwa rozwój dziecka pod sercem matki i polega na odmawianiu codziennie, jednej tajemnicy różańca świętego, czyli jednego „Ojcze Nasz” i dziesięć „Zdrowaś Maryja”. Nadto odmawiamy jeszcze specjalną modlitwę:

 

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością

oraz za wstawiennictwem świętego Józefa – Człowieka Zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu, –

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.”

Do modlitwy można (nie ma konieczności) dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częstsza spowiedź, częstsza Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, walka z jakąś słabością, wadą, pomoc biednemu itp. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Duchowej adopcji może podjąć się każdy, kto chce ratować życie nienarodzonych dzieci. Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, np. podczas Mszy Świętej, chociaż można je złożyć także prywatnie.

Przez dziewięć miesięcy modlimy się za dziecko, którego nie znamy, zna je tylko Bóg. Tą modlitwą otaczamy również rodziców dziecka, pomagamy im w przyjęciu tego daru, bo dziecko jest zawsze darem samego Boga. Poprzez modlitwę pomagamy w przyjęciu daru rodzicielstwa – macierzyństwa, ojcostwa. Ta modlitwa chroni matkę przed aborcją i jej tragicznymi skutkami. Tak naprawdę to aborcja zabija dwoje: dziecko i matkę. Jakże często matki, które dokonały aborcji nie potrafią już normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Są zranione: biologicznie, psychicznie i duchowo. Ta modlitwa chroni również lekarzy i personel medyczny, który uczestniczyłby w dokonaniu aborcji.

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została ona przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele oo Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały nasz kraj i poza jego granice.

Duchowa Adopcja jest też próbą wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu z dnia 26 sierpnia 1956 r. Przyrzekaliśmy wówczas Panu Bogu i Maryi „stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski”.

Ta modlitwa czyni wiele dobra. Potrzeba na nią codziennie maksimum 5 minut. Modlitwę możemy odmawiać wszędzie: w kościele, w domu, na ulicy, na przystanku, w autobusie,
w pociągu, w drodze do domu, do pracy, do szkoły, na uczelnię.

Pan Bóg jest bardzo wdzięczny za tę modlitwę i błogosławi wszystkim, którzy pomagają Mu w ratowaniu człowieka, w ratowaniu świata. Są konkretne przykłady, świadectwa tego Bożego błogosławieństwa, o których możemy dowiedzieć się w Ośrodkach Duchowej Adopcji, ze stron prasy katolickiej czy internetu, wchodząc na strony poświęcone duchowej adopcji.

Święty Jan Paweł II podczas pobytu w ojczyźnie w czerwcu 1979 roku tak mówił do obrońców życia – „Brońcie dalej życia ! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia, wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro, błogosławi wam !”

W naszej parafii, parafii pw. Miłosierdzia Bożego, corocznie dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego podejmuje kilkadziesiąt osób. W  dniu 25 marca 2019 roku na Mszy Św. o godz. 17.00 będzie można złożyć deklarację i przyrzeczenie podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zachęcam bardzo do podejmowania Duchowej Adopcji wszystkich parafian a szczególnie ludzi młodych. Ta modlitwa pomoże Wam inaczej spojrzeć na swoje życie, na jego wartość, na swoje wybory, na wartość czystości. Wierzę mocno, że te młode osoby, już w dorosłym życiu, nigdy nie staną przeciwko życiu a zawsze opowiedzą się za życiem. Modlitwa Duchowej Adopcji pogłębia wiarę, pogłębia życie duchowe, uczy systematycznej modlitwy. W osobach modlących się tą modlitwą wzrasta miłość do Chrystusa, do Kościoła, do drugiego człowieka. Odkrywamy w niej piękno życia, jego wartość i Piękno Stwórcy. Jednym słowem jest ona błogosławieństwem Boga i czyni nas szczęśliwymi.

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa