Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci  Ministrant to ten, który służy podczas Eucharystii przy ołtarzu, ale i w czasie innych nabożeństw. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego ministrare – służyć, pomagać. Kandydat na ministranta przechodzi odpowiednią formację, aby mógł nosić komże i dobrze wypełniać swoje obowiązki.

Czytaj dalej