Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego / 21.04.2019 r.)

     1. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna nadało ludzkiej historii nowy bieg. Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania zła, to mamy pewność, że ostatecznie nie może ono zapanować nad losami świata i człowieka”. (Św. Jan Paweł II, Beatyfikacja 108 Męczenników na czele z abp. A. J. Nowowiejskim i bp. L. Wetmańskim, Warszawa 13 czerwca 1999 roku)
Umiłowani Diecezjanie!

Niech paschalne zwycięstwo Chrystusa będzie dla nas siłą i światłem, źródłem radości i pokoju, nadzieją i mocą w ustawicznym chrześcijańskim zmaganiu o dobro i miłość, prawdę i jedność. Niech pobudza nas do trwania w nawróceniu i gorliwszej służby braciom!
Z modlitwą, pasterskim błogosławieństwem i najlepszymi życzeniami paschalnymi –
Płock, Pascha A. D. 2019

Wasz biskup Piotr

 Życzenia kapłanów: …„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony”…./J. 3, 16 – 17/

Drodzy Parafianie, czcigodni Goście. Bóg Ojciec pozwala nam przeżyć Paschalne Tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania swojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech te głębokie Tajemnice naszego Zbawienia,  które rozważamy w tym czasie, pomogą  nam pogłębić  naszą  osobistą  relację  do Chrystusa, niech  na nowo rozpalą w naszych sercach pragnienie spotkania Go. Duch Święty niech umacnia nas w wierze w wielkie tajemnice Bożego zbawienia. Zaczerpnijcie dzisiaj z wielkiej, bezwarunkowej, nieskończonej miłości płynącej z Poranka Wielkanocnego. Niech  radość  Wielkanocnego  Poranka i  światło  bijące  z pustego  grobu, opromieniają  te  Święta  i  każdy  zwykły  dzień. Szczęść Boże.

  1. Ks. Jarosławowi bardzo dziękujemy za przygotowanie w tym roku Grobu Pańskiego i ciemnicy. Dziękujemy za pomoc przy dekoracji: p. Mariuszowi i Bartoszowi Raurowiczom, Marice Wojtczak, Ewie Kacprzak, Michałowi i Krzysztofowi Kacprzakom, Annie Ulanowskiej, Agnieszce Mularczyk, Iwonie i Małgorzacie Sudomir, Ewie Rutkowskiej. Dziękujemy lektorom, panom, którzy posługiwali jako Apostołowie w Wielki Czwartek. Chórowi, p. Ewie – kościelnej, p. Andrzejowi – organiście za aktywny udział w uroczystościach Triduum Paschalnego. Wszystkim czuwającym przy grobie Pańskim. Dziękujemy ks. Dariuszowi i ministrantom za przygotowanie liturgii. Dziękujemy strażakom z Gostynina, Leśniewic, Sierakówka i Strzałek za zaciągnięcie warty przy Grobie Pańskim. Dziękujemy asyście procesyjnej oraz dziewczynkom sypiącym kwiatkami.
  2. Jutro 2 dzień świąt – modlimy się i wspieramy materialnie Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
  3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia – Odpust Parafialny, któremu przewodniczyć będzie pierwszy proboszcz naszej wspólnoty parafialnej ks. kan. Jerzy Ławicki. Taca z tego dnia przeznaczona jest na następujące cele: działalność Caritas Diecezji Płockiej oraz pomoc mieszkańcom Syrii.
  4. 1 maja organizujemy IX Rajd Rowerowy im. Jana Pawła II. Zapisy w kancelarii parafialnej – wpisowe 2,-
  5. W niedzielę Miłosierdzia Bożego panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzałek organizują kiermasz ciast. Zachęcamy do skosztowania ich wyrobów.
  6. W najbliższy piątek, 26 kwietnia o godz. 17.30 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów wyjeżdżających do Rzymu na początku czerwca. Podczas tego spotkania należy dokonać wpłaty pozostałej części środków za pielgrzymkę.
  7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Dodaj komentarz