Aktualności

Pielgrzymka do Matki Bożej Smardzewskiej

Dzisiaj, czyli w sobotę 6 października o o godz. 7.30 wyrusza autokarowa pielgrzymka do Smardzewa. Pielgrzymi będą modlić się do Matki Bożej Smardzewskiej.

Obraz Maryi z Dzieciątkiem, będący kopią Matki Bożej Bocheńskiej, został przypuszczalnie sprowadzony pod koniec XVII wieku przez Stefana Krasińskiego, dziedzica na Grudusku. 

 

Obraz ten, podobnie jak jego oryginał, został otoczony czcią  i w roku 1711 wpisał się w historię płockiego Kościoła. Wtedy bowiem jego pasterz bp Ludwik Załuski konsekrował smardzewską świątynię i oddał pod opiekę Matki Bożej Smardzewskiej i Jej Syna płocką diecezję, całe Mazowsze i Rzeczpospolitą.

Od tamtego czasu Smardzewska Pani nawiedzana była przez rzesze pątników. Wielu z nich otrzymywało za Jej wstawiennictwem liczne łaski, o czym świadczą do dziś zachowane wota. Kościół jednak z biegiem lat niszczał. Dopiero w 1752 roku Teresa z Zielińskich Radzimińska ufundowała nową, okazałą świątynię z drewna modrzewiowego. Konsekrował ją 8 listopada 1772 roku bp Jan Dembowski, sufragan kujawski. Przetrwała aż do wybuchu I wojny światowej.  

W tym roku  papież Franciszek  pobłogosławił koronę, która 15 sierpnia 2019 roku założona zostanie na obraz Matki Bożej Smardzewskiej. Do Stolicy Apostolskiej koronę zawiózł ks. kan. Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii w Smardzewie wraz z delegacją parafialną.

Pobłogosławienie korony, która zostanie nałożona na obraz Matki Bożej Smardzewskiej, odbyło się 23 maja br., podczas audiencji generalnej z udziałem Ojca Świętego Franciszka. W wydarzeniu uczestniczył ks. kan. Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Smardzewie wraz z delegacją parafialną oraz ks. kan. Czesław Stolarczyk z sąsiedniej parafii św. Jana Chrzciciela w Sochocinie.

 

 

Dodaj komentarz