Aktualności

Zakonczenie 43 Synodu Diecezji Płockiej

W sobotę, 5 grudnia, podczas Eucharystii w bazylice katedralnej, której  przewodniczył abp. Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i prymas Polski dokonano zamknięcia 43. Synodu Diecezji Płockiej. Duchowieństwo i wierni diecezji dziękowali Bogu za Synod w 940. roku istnienia diecezji, w obecności peregrynującej kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Uroczystości rozpoczęto się od powitania przed drzwiami bazyliki katedralnej kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która od 20 czerwca peregrynuje po parafiach diecezji płockiej.

Biskup Piotr Libera przypomniał, że za kilka miesięcy Kościół płocki będziemy wspominać 800-lecie pierwszego udokumentowanego Synodu Płockiego, który w 1216 roku zwołał biskup płocki Gedko I. Miał on miejsce niedługo  po zamknięciu IV Soboru Laterańskiego, w obecności metropolity gnieźnieńskiego i legata papieskiego Henryka Kietlicza.

 „Nie chcemy jednak tylko nostalgicznie powracać do przeszłości – zapewniał Pasterz Kościoła płockiego. – Niech dzisiejsza promulgacja postanowień obecnego Synodu stanie się natchnieniem, aby na nowo odkrywać bogactwo wiary, osobiście i publicznie ją wyznawać,  stawać się Kościołem miłosierdzia, wrażliwości i troski o ubogich, aby mieć odwagę `bycia innymi w dzisiejszej Europie`, to jest zakorzenionymi w wierze Chrystusowej nowoczesnymi przedsiębiorcami i gospodarzami, zdecydowanymi obrońcami rodziny, promotorami mądrej, głębokiej kultury”, podkreślał hierarcha.

Eucharystii w katedrze przewodniczył abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i prymas Polski. W homilii zaznaczał, że tego dnia swoje zwieńczenie ma „synodalne wędrowanie wspólną drogą”. Synod był „okazją do podjęcia pogłębionej refleksji i jednocześnie bardziej żywym i bardziej świadomym włączeniem się w ewangelizacyjną misję Kościoła”.

„Dziękując za to wspólne synodalne wędrowanie, podejmowane w mocy Ducha Świętego, nie oglądacie się jednak wstecz i nie zatrzymujecie się z nostalgią na tym, co zostało już wspólnie do tej pory osiągnięte. Trzeba teraz jeszcze raz głośno powtórzyć: `gdzie Bóg, tam przyszłość`”, akcentował prymas Polski.

Dodawał, że wszystko, co stanie się po zakończeniu Synodu, co będzie drogą, którą trzeba pójść dalej i konkretnym wypełnieniem synodalnych zaleceń, „służyć będzie temu jednemu, aby Bóg był obecny w życiu i przyszłości ludzi, którzy są zadani na mazowieckiej ziemi”.

Przypomniał też, że zakończenie prac 43. Synodu Płockiego zbiega się z nowym rokiem duszpasterskim: rokiem 1050. rocznicy Chrztu Polski, Światowych Dni Młodzieży i Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Dla Kościoła płockiego taką „bramą miłosierdzia”, przez którą wchodzi wspólnie w przyszłość, jest dzieło zakończonego Synodu. Wprowadza ono „w nowy etap ewangelizacyjnej misji Kościoła mazowieckiej ziemi, misji domagającej się nowego zapału, nowych środków i nowej gorliwości”.

W czasie Eucharystii ks. prał. dr Mirosław Milewski, wikariusz generalny i kanclerz Kurii Diecezjalnej odczytał dekret biskupa płockiego w sprawie zakończenia 43. Synodu diecezji płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych. Następnie bp Piotr Libera podpisał uchwały synodalne, zawarte w Księdze Synodalnej „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej”. Została ona symbolicznie wręczona przedstawicielom duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich.

43. Synod diecezji płockiej rozpoczął się 14 października 2012 r. (po 24 latach od zakończenia poprzedniego), odbywał się pod hasłem „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” (Benedykt XVI), trwał trzy lata. Miał charakter prawno-pastoralny, jego efektem ma być odnowa Kościoła płockiego na wielu płaszczyznach życia eklezjalnego.

Członkami Synodu było ponad 330 osób: duchowieństwo, osoby konsekrowane, świeccy. Pracowali oni w Komisji Głównej, 13 tematycznych Komisjach Synodalnych oraz 253 Zespołach Synodalnych, utworzonych przez parafie, ruchy i stowarzyszenia. W trakcie Synodu odbyło się 5 roboczych sesji plenarnych w katedrze (ostatnia miała miejsce 29 listopada 2014 r.). W efekcie wspólnej pracy powstały dekrety synodalne, statuty, instrukcje, regulaminy, wytyczne.

Dotyczą one różnych dziedzin życia eklezjalnego m.in. duszpasterstwa, liturgii, sztuki sakralnej, nowej ewangelizacji, mediów, kultury, ekumenii, posługi charytatywnej czy życia konsekrowanego. Łącznie powstało 88 dokumentów. Nowością jest dokument opracowany przez Synod Młodych, czy  młodzież z diecezji. Zawarte w dokumentach uchwały  będą obowiązywały od dnia 25 marca 2016 r. Będą one stanowiły prawo partykularne Kościoła płockiego i dokumentację programu odnowy duszpasterskiej diecezji. 

W gronie ojców i matek synodalnych znalazło się siedmioro osób z Gostynina: ks. Ryszard Kruszewski, ks. Sławomir Wiśniewski, Andrzej Adamski, Krystyna Milczarska, Maja Niedzielska, Agnieszka Mularczyk i Andrzej Ziółkowski.

Podkreślić także trzeba, że w naszej parafii podczas prac nad dokumentami synodalnymi pracowały aż trzy parafialne zespoły synodalne.

{gallery}synod43{/gallery}

 

 

Dodaj komentarz