Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Rekolekcje kerygmatyczne – dzień III

Tematem trzeciego, ostatniego już dnia rekolekcji było „Przyjęcie Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela”. Podobnie jak w dni poprzednie rekolekcjonista rozpoczął od czytania słowa Bożego.

“Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” wyznał Piotr w czytanym fragmencie ewangelii. Jakie wyznanie składa dzisiejszy człowiek? Posługując się obrazkami wyświetlanymi na ekranie ks. Andrzej przybliżył różne postawy człowieka – zmysłowego, cielesnego i duchowego. Każdy z nich zakłada w swoim życiu obecność Jezusa. Ale każdy umieszcza go zupełnie w innym miejscu swego życia.

W człowieku zmysłowym Jezus jest gdzieś na obrzeżach jego życia. Wie, że Bóg istnieje. Wie, że go zbawił. Ale na tym poprzestaje. Sporadycznie – od wielkiego święta uczestniczy we eucharystii, rzadko klęka do modlitwy, nauka Jezusa nie ma prawie żadnego wpływu na jego życie.

Człowiek cielesny podobnie jak zmysłowy. Wie wszystko. Może nawet więcej. Stara się żyć przykazaniami. Ale ostateczną decyzję to on podejmuje. Czy pójść do kościoła, czy klęknąć do modlitwy, kiedy przystąpić do sakramentów. No i oczywiście w sytuacjach trudnych wyborów, niestety również nie kieruje się wskazówkami Jezusa. Jezus jest blisko niego, ale to człowiek nadal decyduje o swoim życiu. Cielesność zwycięża.

W życiu człowieka duchowego, to Jezus jest najważniejszy. Jest w centrum jego życia. Przykazania – jak mówi Jezus nie są ciężarem. Jeśli się prawdziwie kocha, to miłość wszystko przetrzyma i zawsze zwycięża. Jezus kieruje życiem człowieka duchowego. Wszelki swoje czyny, każdy krok swego życia uzgadnia z wolą Jezusa. I choć czasami jest trudno, to z Bożą pomocą nie ma rzeczy niemożliwych.

Świadectwo wspólnego życia małżeńskiego złożyli Ewa i Zbyszek, członkowie Domowego Kościoła, „rodzinnej gałęzi” Ruchu Światło – Życie. Małżonkowie dzielili się radością codziennego życia wraz z Jezusem.  

Uczestnicy rekolekcji odnowili po raz kolejny przyrzeczenia chrzcielne. Bardziej świadomie niż dotychczas…? To już wiedzą tylko oni sami. A później były znów chwile spotkania z Jezusem. Ks. Andrzej „wyszedł” z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie przed ołtarz. Każdy podchodził do Jezusa. Małżonkowie podchodzili razem, trzymając się za ręce. jakże to piękny widok – kochających się małżonków. Razem pragnących iść przez życie z Jezusem. I podobnie jak w drugim dniu rekolekcyjnym chwila modlitwy – tym razem przed Najświętszym Sakramentem. Z wiarą, że z razem Jezusem wszystko jest możliwe. Każda „burza” do przezwyciężenia. I doświadczenie miłości przebaczającej. A Jezus obecny w najświętszym Sakramencie każdemu błogosławił.

Na zakończenia ks. Andrzej zachęcał, by „owocem” rekolekcji było zaangażowanie w jakąś grupę duszpasterską. Będą odpowiedzialnym za Domowy kościół diecezji płockiej zachęcał do włączania się małżeństw w to piękne dzieło, pomagające jego członkom pogłębiać duchowość małżeńską i w duchu wiary realizować życie małżeńskie i rodzinne. Oczywiście Kościół proponuje jeszcze wiele innych możliwość pogłębiania swego życia duchowego w rożnych wspólnotach duszpasterskich. Do włączania się w nie zachęcał ks. Proboszcz. 

Radością jest, że jeszcze tego samego wieczoru dwa małżeństwa wyraziły chęć włączenia się w Domowy Kościół. Czekamy na następnych…

Oprawę muzyczną tego wieczoru podjął nasz młodzieżowy zespół Nivhar, któremu serdecznie dziękujemy za animowanie modlitwy śpiewem.

{gallery}kerygmat/3rekkery15{/gallery}

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa