W sprawie ewentualnych pomyłek prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Poniedziałek / 27 kwiecień

godz. 7.00       1. + Eugeniusza Szymczaka pp

 1. + Janinę Pietrowską pp
 2. + Joannę Sowińską pp

godz. 17.00     1. + Małgorzatę Krzemińską pp

 1. + Romualda Zgierskiego pp

 

Wtorek / 28 kwietnia

godz. 7.00       1. + Magdalenę Lipkę pp

 1. + Pawła Pieniążka pp
 2. + Zdzisława Czajkę pp

godz. 17.00     1. + Marka Kalinowskiego pp

 1. + Wojciecha Zawadzkiego pp

 

Środa / 29 kwietnia

godz. 7.00       1. + Marka Krzewickiego pp

 1. + Bernarda Brylskiego pp
 2. + Danutę Gołębiewską pp

godz. 17.00     1. + Zygmunta Brodę pp

 1. + Teresę Dzięcielewską, dziad. Śnieciów i Dzięcielewskich

 

Czwartek / 30 kwietnia

godz. 7.00       1. o BB i wszelkie łaski dla małżonków Izabeli i Michała Kąkol int. od uczestników ślubu

 1. + Irenę i Michała Zajączkowskich int. córki
 2. + Ludwika Kurkowskiego pp

godz. 17.00     1. + Czesławę Michalską pp

 1. + Ewę i Ryszarda Wawrzyniak

 

Piątek / 01 maja

godz. 7.00       1. + Marię Kozłowską

 1. + Jadwigę Gościniak pp
 2. + Teresę Gutkowską int. pog. od dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

godz. 17.00     1. + Andrzeja Hejnera greg. 1

 1. + Zygmunta Mikołajczyka int. imieninowa

 

Sobota / 02 maja

godz. 7.00       + Andrzeja Hejnera greg. 2

godz. 9.00       w intencji KŻR

godz. 16.00     ślub: Barbara Kalinowska i Andrzej Witkowski

godz. 17.00     + Andrzeja Mateckiego pp

 

Niedziela / 03 maja

godz. 7.00       + Bogumiłę Dutkiewicz 1pp

godz. 9.00       1. + rodz. Irenę i Zenona Kujawa

 1. + córkę Monikę Zawadzką

godz. 11.00     + Andrzeja Hejnera greg. 3

godz. 12.30     1. za parafian

 1. o BB i zdrowie dla Genowefy i Stefana Śmiałkowskich

godz. 17.00     + Helenę, Stanisława, Jana i Andrzeja Tyszka

 

Poniedziałek / 4 maja

godz. 7.00       1. + rodz. Jadwigę i Floriana

 1. + Marka Kalinowskiego pp – ostatnia
 2. + Zdzisława Czajkę pp

godz. 17.00     1. + Andrzeja Hejnera greg. 4

 1. + Helenę, Władysława, Stanisława, Teofila, Adama i Henryka Frankowskich

 

Wtorek / 5 maja

godz. 7.00       1. + Małgorzatę Krzemińską pp

 1. + Romualda Zgierskiego pp
 2. +Bernarda Brylskiego pp

godz. 17.00     1. + Andrzeja Hejnera greg. 5

 1. + Mariana Kuźnickiego w 8 r. śm., syna Sławomira Kuźnickiego i rodz. Chybickich

 

Środa / 5 maja

godz. 7.00       1. + Zygmunta Brodę pp

 1. + Tomasza Lewandowskiego urodzinowa int. od rodziców i rodzeństwa
 2. + Ludwika Kurkowskiego pp

godz. 17.00     1. + Andrzeja Hejnera greg.6

 1. + Magdalenę Lipkę pp

 

Czwartek / 7 maja

godz. 7.00       1. + Wojciecha Zawadzkiego pp

 1. + Pawła Pieniążka pp
 2. + Łukasza Sokołowskiego pp

godz. 17.00     1. + Andrzeja Hejnera greg.7

 1. + w intencji kapłanów

 

Piątek / 8 maja

godz. 7.00       1. + Stanisława Pawlaka

 1. + Stanisława i Stanisławę Balcerzaków, Zygmunta Balcerzaka
 2. + Natalię Zielińską pp – ostatnia

godz. 17.00     1. + Andrzeja Hejnera greg.8

 1. + Stanisławę i Stanisława Bartosiaków imieninowa

 

Sobota / 9 maja

godz. 7.00       1. + Andrzeja Hejnera greg.9

 1. + Jadwigę Gościniak pp

godz. 17.00     1. + Tadeusza Zimoląga 1 r. śm.

 1. + Cezarego Goś pp

 

Niedziela / 10 maja

godz. 7.00       + Stanisławę i Stanisława Cieślak

godz. 9.00       1. + Mariannę i Tomasza 15 r. śm. Tomczaków

 1. + Stanisławę i Leona Kaczanowskich, Halinę Tomaszewską

godz. 11.00     + Andrzeja Hejnera greg.10

godz. 12.30     1. za parafian

 1. o zdrowie dla Jana Durma

godz. 17.00     + Leszka Biniewicza 10 r. śm.

Dodaj komentarz