Aktualności

Obrzęd błogosławieństwa pól

 

Zgodnie z wielowiekową tradycją w Polsce zachowuje się zwyczaj błogosławieństwa pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i polecił człowiekowi na niej gospodarzyć.

Błogosławieństwo pól ma także charakter błagalny. Prosi się w nim Boga, by miał w opiece ziemię ojczystą i pracujących na roli, aby użyczył nam obfitych zbiorów i nauczył szacunku dla chleba oraz jego podziału w duchu sprawiedliwości i miłości.

W naszej parafii odbyły się obrzędy poświęcenia pól w wioskach: Osada, Sierakówek oraz Strzałki. Podczas sprawowanej eucharystii, lud Boży – rolnicy i mieszkający na wioskach – gromadzili się, aby wielbić Boga Stwórcę za codzienny dar chleba, pamiętając nade wszystko o słowach Chrystusa Pana: „Starajcie się najprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane”.

Pamiętając, że nasze życie, ziemia i plony są darem Boga, modliliśmy się o Jego błogosławieństwo dla pracujących na roli, o pomyślne i obfite plony. Bożej dobroci polecaliśmy ludzi, którzy szczególnie z powodu suszy, nieurodzaju i niesprawiedliwości cierpią na brak pokarmu i umierają z głodu. Odśpiewaliśmy także suplikacje polecając Bożej Opatrzności szczególnie tereny dotknięte powodzią. 

Odmówione zostały modlitwy:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś ziemię i wszystko, co na niej rośnie. Twa opatrzność sprawia, że każde ziarno kryje w sobie zalążek przyszłego, obfitego plonu. Ty sprawiasz, że rosy i deszcze, wiatry i promienie słońca zapewniają urodzaj ziemi. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo + na te pola uprawione i obsiane w trudzie naszych rąk. Niech im nie szkodzą mrozy, grady, ulewy i powodzie. Niech pod Twoją opieką wydadzą plon obfity, abyśmy mogli się cieszyć dostatkiem pożywienia.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu obowiązek pracy, aby doskonalił dzieło stworzenia i czynił sobie ziemię poddaną. Twój Syn pracował własnymi rękami i zechciał być nazwany „synem cieśli”, a ludziom utrudzonym pracą obiecał nagrodę i pokój w Twoim Królestwie. Wejrzyj łaskawie na prace wszystkich, którzy uprawiają rolę, sieją ziarno i nadzieją oczekują plonów. Oddalaj od naszych pól zarazę, niebezpieczne burze i grad i spraw,  aby wydały plon stokrotny. Błogosław nam, abyśmy trwając w Chrystusie, uczciwie wykonywali każdą pracę i zasłużyli na nagrodę, jaką przygotowałeś swoim wybranym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A po nich już tylko gest poświęcenia… Na zakończenie nabożeństwa odprawiono nabożeństwo majowe lub czerwcowe.

A później… wspólne biesiadowanie w remizach strażackich

W Osadzie pola poświęcił ks. Proboszcz, w Sierakówku – ks. Mariusz oraz w Strzałkach – ks. Wojciech.

{gallery}bl.pola{/gallery}

 

Dodaj komentarz