Aktualności

REKOLEKCJE ADWNETOWE 11 – 13 grudnia 2015 r.

W dniach 11 – 13 grudnia przeżywaliśmy parafialne rekolekcje adwentowe. Przygotowania naszych serc na Święta Bożego Narodzenia podjął się duszpasterz z Białorusi – ks. dr Aleksander Sewastianowicz, proboszcz par. p.w. św. Mikołaja w Mirze.

Głosząc słowo Boże, pokazywał nam słowa i czyny tego, którego przyjścia oczekujemy – Jezusa, Bożego Syna, naszego Zbawiciela.

Rozpoczął od przywołania w pamięci spotkania Jezusa z niewidomym Bartymeuszem. Jezus zapytał go: co chcesz, bym Ci uczynił? Zachęcał nas, byśmy wieczorem, w swoim mieszkaniu, usiedli na jednym krześle, obok postawili drugie – dla Jezusa. I prowadzili z Nim rozmowę. Byśmy usłyszeli pytanie Jezusa, tym razem skierowane do każdego z nas: co chcesz, bym ci uczynił. I żebyśmy powiedzieć Jezusowi o wszystkim, co jest treścią naszego życia. I poprosić Go, tak bardzo konkretnie, by w nie wkroczył, lecząc wszystkie nieprawości i kojąc nasze rany. W kolejne dni rekolekcyjne pokazywał nasze zranienia, problemy i trudności i wskazywał jako najlepsze lekarstwo Chrystusa miłosiernego. Dzielił się też doświadczeniem swojego życia, co brzmiało bardzo przekonywująco. I mówił do nas pięknym, wschodnim, „śpiewnym” językiem, ubarwiając go obficie serdecznymi, płynącymi z głębi serca słowami. Czym ujmował za serca chyba wszystkich obecnych na spotkaniach rekolekcyjnych.

Z wdzięcznością za poświęcony czas, głoszone nauki i cenne wskazówki, ale też  i z żalem w sercu pożegnaliśmy go w niedzielę, życząc bezpiecznej drogi do siebie, na Białoruś i owocnego duszpasterzowania. Ks. Aleksander – niejako odpowiadając na nasze oczekiwanie – poinformował, że można posłuchać głoszonych przez niego rekolekcji na Youtube.

Jełki ktoś chce posłuchać jeszcze raz ks. Aleksandra zapraszamy na strony:

www.youtube.com/watch?v=oBr8zqfd-hk

www.youtube.com/watch?v=YkcEhu_7RIg

www.youtube.com/watch?v=DRYEmvfp5YQ

 {gallery}Adwent/rek15{/gallery}