Aktualności

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. WIELKI CZWARTEK

Dobiegł końca okres przygotowania do Wielkanocy. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy celebrację Triduum Paschalnego, będącego szczytem całego roku liturgicznego i jego sercem.

 

Podczas tych trzech świętych dni Kościół uobecnia w liturgii najważniejsze tajemnice z życia Jezusa Chrystusa – Jego śmierć i Zmartwychwstanie.

Wielki Czwartek z Wieczerzą Pańską, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna – to trzy kolejne etapy największej Tajemnicy naszej wiary: Tajemnicy męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Poprzez liturgię, poprzez święte obrzędy zyskujemy najpełniejszy dostęp do tajemnic naszej wiary, bo nie są one tu tylko wspominane, czy rozważane, lecz rzeczywiście się uobecniają.

W Wielki Czwartek przenosiliśmy się myślą do Wieczernika i uobecnialiśmy Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus Pan ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa.
Dlatego tego dnia wszyscy księża koncelebrują wspólną eucharystię, podczas której dziękują za dar kapłaństwa i tak jak Jezus w Wieczerniku modlą się o jedność Kościoła. Wraz z naszymi duszpasterzami mszę św. odprawiał także o. Łukasz, misjonarz z Papui Nowej Gwinei. Podczas homilii podkreślał tajemnicę miłości Boga do człowieka, która w pełni zrealizowała się w męce i śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nawiązując do ustanowionego przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa, podkreślał za autorem listu do Hebrajczyków, że kapłani są też ludzi i także są narażanie, a może nawet bardziej od innych, na różne pokusy i słabości. Tych wszystkich, którzy poprzez dostrzeganą słabość kapłanów osłabli w wierze, z całego serca przepraszał. Prosił także o wsparcie modlitewne. 

Z Wieczernika także płynie najważniejsze przykazanie – przykazanie miłości. Dlatego za przykładem Pana i Nauczyciela, ks. Proboszcz umył nogi dwunastu mężczyznom. Uczestnicząc w tym obrzędzie, uczyliśmy się trwania na zawsze we wspólnocie z Chrystusem i naśladowania Jego przykładu przez wzajemną służbę w pokorze i miłości.

Przed zakończeniem liturgii wielkoczwartkowej uczestniczy liturgii złożyli swoim duszpasterzom życzenia wytrwałości w powołaniu i gorliwości w pełnieniu dalszej misji kapłańskiej.

K. Proboszcz dziękując za życzenia i modlitwę, szczególne wyrazy wdzięczności skierował do członków Apostolatu Margaretka, który codzienną, nieustanną modlitwą otacza swoich duszpasterzy. Nowi członkowie apostolatu podjęli od dziś zobowiązanie codziennej modlitwy za ks. Wojciecha.

Na zakończenie wielkoczwartkowej liturgii w uroczystej procesji przeniesiony został  Najświętszy Sakrament do ołtarza wystawienia, który symbolizuje więzienie Jezusa i całą rzeczywistość, która miała miejsce od modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, aż do drogi krzyżowej naszego Zbawiciela. Tak jak niegdyś Zbawiciel pragnął, aby uczniowie towarzyszyli Mu w godzinach modlitwy i trwogi konania przed męką w Ogrójcu, tak i dzisiaj oczekuje naszej obecności i modlitewnego czuwania, abyśmy nie wpadli w pokusę niewiary i beznadziejności.

{gallery}WCzwartek13{/gallery}

Dodaj komentarz