AktualnościOgłoszenia Parafialne

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU / 21 stycznia 2024 / OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

3. 28 stycznia, po Mszy Świętej o godz. 11.00 zapraszamy na koncert kolęd. Kolędowanie poprowadzi Zespół Pieśni i tańca Modroki Gostynin. Zespół powstał w 2021 roku i działa przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Zrzesza dzieci i młodzież z Gostynina i okolic. Kultywuje tradycje i kulturę poprzez tańce, przyśpiewki i zabawy ludowe wywodzące się z wielu regionów etnograficznych Polski. Instruktorem zespołu jest p. Joanna Milczarska, akompaniatorem p. Dawid Wójcik.

4. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym tygodniu przybędziemy z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców:
a. w poniedziałek, 22 stycznia:
od 15.30 ul. Armii Krajowej 35, później 41 i następnie ul. Reja od numeru 1;
od 15.30 ul. Nałkowskiej od numeru 1 i następnie ul. Reja od ostatniego numeru.
b. we wtorek, 23 stycznia:
od 15.30 ul. Zazamcze (domy prywatne) od numeru 1, ul. Biernackiego i Treli;
od 15.30 ul. Zazamcze (domy prywatne) od ostatniego numeru;
c. w środę, 24 stycznia:
od 15.30 ul. Jarmolińskiego i od około godz. 17.00 ul. Makulińskiego od pierwszego numeru;
od 15.30 ul. Mikulskiego i od około 16.30 ul. Morenowa od numeru 29.
d. w czwartek, 24 stycznia:
od 15.30 ul. Kutnowska 12, dwóch księży od pierwszej i ostatniej klatki;
e. w piątek, 25 stycznia:
od 15.30 Piechota, ul. Zakładowa domy prywatne i Sąsiedzka;
od 15.30 ul. Gościnna od pierwszego numeru i Sąsiedzka;
f. w sobotę, 26 stycznia:
od 10.00 dwóch księży ul. Kutnowska (domy prywatne) po obu stronach od pierwszych numerów;
od 12.00 ul. Kutnowska od strony torów jeden ksiądz;
g. w poniedziałek, 29 stycznia:
od 15.30 ul. Zakładowa bloki.
W domach prosimy o przygotowanie miejsca, na którym będzie krzyżyk, świece, woda święcona, Pismo Święte. Jeżeli jest to możliwe zachęcamy, aby w wizycie duszpasterskiej wzięli udział wszyscy domownicy i ewentualnie goście. Jeżeli ktoś nie może przyjąć księdza po kolędzie prosimy, aby poinformować o tym fakcie np. sąsiadów, lub zgłosić ten fakt telefonicznie.


SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!
W liście skierowanym do Was na początku Adwentu poinformowałem, że ofiary złożone na tacę w kościołach naszej diecezji w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku, będą przeznaczone na prace przy budowie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, wznoszonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zbliżamy się do 100-lecia objawienia Pana Jezusa Siostrze Faustynie Kowalskiej, w którym usłyszała Ona, że ma wymalować obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Ten wizerunek, który Siostra Faustyna ujrzała w Płocku jest dzisiaj znany i czczony na całym świecie. Do tego miejsca przybywają pielgrzymi z wszystkich stron kuli ziemskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że wybrał Płock, by światu objawić swoje Miłosierdzie.
Wyrazem tej wdzięczności niech staną się nasze hojne ofiary złożone na tacę, dzięki którym będzie możliwa kontynuacja budowy sanktuarium. Proszę abyście w miarę możliwości włączyli się w to piękne dzieło, które pozostanie świadkiem obecności Miłosiernego Boga na naszej mazowieckiej ziemi.
Wdzięczny za Waszą duchową i materialną troskę o wspólnotę Kościoła modlę się za Was i wypraszam Boże błogosławieństwo!

Płock, dnia 17 stycznia 2024 r. † Szymon Stułkowski
Biskup Płocki