Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

35 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej

Jak co roku, 6 sierpnia wyruszyła z Płocka na Jasną Górę już po raz 35 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej. Pielgrzymi z Gostynina wędrowali tradycyjnie w grupie żółtej.

Ponieważ z roku na rok ubywało pątników, organizatorzy zadecydowali o połączeniu dwóch grup. Żółtej, w której gromadzili się pątnicy z dekanatów gostynińskiego i gąbińskiego oraz grupy zielonej, w której pielgrzymowali pątnicy z dekanatów: sierpeckiego, tłuchowskiego i dobrzyńskiego. Mimo obaw, jak będzie wyglądało to połączenie grup, już po dwóch dniach okazało się, że wyszło na dobre. Dwóch księży przewodników, którzy się uzupełniali. Chętnych do niesienia znaków i tub też nie brakowało. Grupa szybko się zintegrowała. czuli się braćmi i siostrami. Pomagali sobie wzajemnie. Za wszelkie dobro pątnicy wynagradzali modlitwą.

Wczytajmy się w świadectwo jednej z tegorocznych pątniczek:   

W tym roku po raz pierwszy w moim życiu odważyłam się zapisać na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Miały to być 2 lub 3 dni, ponieważ nie wierzyłam w swoje siły.

Doszłam przed Oblicze Mateńki razem z 1200 pątnikami. Każdego dnia dziękowałam Bogu za dni, którymi nas obdarzał na pielgrzymim szlaku. Zapraszani kapłani i siostry zakonne wygłaszali nam konferencje na temat powołania oraz o małżeństwie. Były świadectwo pielgrzymów. Wszyscy pątnicy po trudach dnia spotykali się na Apelu podczas którego byliśmy pokrzepiani słowami księdza Jacka Prusińskiego, głównego przewodnika pielgrzymki płockiej: „Jutro będzie dobry dzień”.

W Roku Miłosierdzia dziękuję Bogu za to, że mogłam Mateńce Bożej powiedzieć: przepraszam, przebacz, przytul, weź w swą Opiekę moją rodzinę.

Pątniczka Henryka    

{gallery}pielgrzym/jasnag16{/gallery}

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa