Ogłoszenia Parafialne

I Niedziela Wielkiego Postu 9.03.14 r.

  1. Środą popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Czas pokuty i przemiany własnego życia. W pierwszej części tego okresu, tj. do piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół zachęca  do tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu, na zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma takie dziedziny swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków.
  2. W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pokutne:
  • DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek o godz. 16.00 dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych
    o godz. 17.00, a po niej msza św. wieczorna. Dla dzieci jak co roku – pamiątka udziału
    w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej.
  • GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym, po nich msza św.

3. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach. Tradycyjnie ofiary zbierane w piątki Wielkiego Postu przeznaczamy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

4. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową poprowadzi młodzież gimnazjalna kl. I i II w ramach miesięcznego spotkania formacyjnego przygotowującego ich do sakramentu bierzmowania.

5. Zakończyliśmy wczoraj Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Nadal jednak zachęcamy do wspierania rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu naszą codzienną modlitwą. Warto ofiarować w tej intencji Drogę Krzyżową lub Gorzkie Żale. Zachęcamy do podejmowania chociaż czasowej – na okres Wielkiego Postu – abstynencji. Zachęcamy, aby uzewnętrznić to zobowiązanie przez podpis w Parafialnej Księdze Trzeźwości (na stoliku z tyłu kościoła).

6. Jutro po mszy św. wieczornej ks. Damian zaprasza na spotkanie osoby jadące do Chorwacji.

7. Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, zwana Ad Gentes – to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ofiary zbierane w ten dzień do puszek przeznaczamy na pomoc polskim misjonarzom. Komisja Episkopatu Polski ds. misji zachęca również do włączenia się w akcję smsową – dokładniejsze informacje na plakacie w gablocie.

8. W naszej parafii odbywają się cotygodniowe spotkania dla narzeczonych: w I, II, III i IV niedzielę każdego miesiąca, o godz. 19.00 w sali parafialnej.

9. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska w dniu 5 kwietnia. Plakat w gablocie. Orientacyjny koszt – bilet na Misterium i przejazd – 30 zł. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.

10. W niedzielę 23 marca, po mszach św. członkowie Parafialnego Koła Caritas parafialnego będą zbierać ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na zakup żywności do paczek świątecznych dla potrzebujących. Paczki te będą wydawane w sobotę 5 kwietnia. 

11.Redakcja Gościa informuje, że za dwa tygodnie, 23 marca, do „Gościa Niedzielnego” zostanie dołączona wyjątkowa książka: „PASJA” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, która zainspirowała Mela Gibsona do nakręcenia głośnego filmu pod tym samym tytułem. Cena „Gościa” z tym wyjątkowym dodatkiem tylko 6 zł. Chętni do nabycia tej pozycji proszeni są o zgłoszenia do p. Ewy, by móc zamówić odpowiednią liczbę egzemplarzy.

Dodaj komentarz