Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela zwykła 18.01.15 r.

  1. Dziś druga niedziela zwykła. Choć w naszych kościołach nie milkną kolędy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak mamy żyć, aby nie tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.
  2. Do 25 stycznia trwa w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić” (J 4,7).
  3. W środę będziemy obchodzić Dzień Babci, a w czwartek – Dzień Dziadka. Kierując się wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy ich wszystkich, zarówno żyjących, jak i zmarłych.
  4. Przypominamy o konkursie plastycznym dla dzieci ze Szkół Podstawowych, pt. „Święta Rodzina. Betlejem dziś.” Szczegóły na stronie internetowej parafii i na facebooku parafialnym. Technika wykonania prac dowolna. Prace konkursowe oddajemy w zakrystii lub zostawiamy w kancelarii parafialnej do 6 lutego.
  5. Kontynuujemy wizytę kolędową. Prosimy, by dzieci i młodzież miały przygotowane zeszyty z religii. Dodatkowo: dzieci z kl. IV legitymacje pierwszopiątkowych spowiedzi, młodzież gimnazjalna – indeksy i karteczki kontrolne. Serdecznie prosimy o przyjście (lub przyjechanie) po księdza z pierwszego domu czy mieszkania kolędowego
  6. Na czas kolędy w kościele msze św. będą tylko o godz. 7.00. W soboty – także o godz. 17.00.
  7. Kancelaria parafialna będzie otwarta tylko przed południem w godz. 8.00 – 9.00. W sprawach bardzo ważnych np. pogrzebu prosimy o telefon do p. Andrzeja.
  8. Zgodnie ze statutem, Parafialna Rada Gospodarcza jest powoływana na okres 5 lat. W 2015 r. upływa kadencja dotychczasowej Rady. Na następną kadencję możemy zgłaszać swoje propozycje księżom odwiedzającym nas podczas kolędy. 
  9. W 2016 r. odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem. Młodzież z całego świata przybędzie do Polski na tydzień przed spotkaniem w Krakowie. Przybędzie także do naszej diecezji i do naszej parafii. Biskup Płocki zwraca się z prośbą o przyjęcie młodych do naszych domów. Dlatego podczas kolędy pytamy rodziny, czy mogłyby przyjąć na tydzień – w lipcu 2016 r. – młodych uczestników ŚDM. Młodzież nocowała by w naszych domach oraz korzystała ze śniadania i kolacji. W ciągu dnia uczestniczyć będzie w różnych spotkaniach przygotowujących do ŚDM. Dziękujemy za już zgłoszone chęci przyjęcia młodych i serdecznie prosimy o dalsze deklaracje czy przyjęlibyśmy i ile osób. 

Dodaj komentarz