Ogłoszenia Parafialne

IV Niedziela zwykła 3.02.13 r.

1. W dzisiejszą niedzielę warto sobie uświadomić, że jako wierzący w Chrystusa, należący do wspólnoty Kościoła, wszyscy jesteśmy prorokami, każdy z nas dla siebie wzajemnie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodziną, znajomymi, czy przyjaciółmi. Opisane w dzisiejszej Ewangelii wydarzenie z Nazaretu pokazuje, że to zadanie wcale nie jest takie proste.

 

Trudno, niezmiernie trudno jest głosić Ewangelię wśród swoich. Jednak jedno jest pewne, że warto, a nawet z obowiązku wszędzie trzeba głosić słowa Mistrza: w szkole, na uczelni, w domu, w sąsiedztwie, w pracy, podczas zabawy i wypoczynku, nawet na dyskotece. Pomyślmy o tym!
2. Wszelkie potrzebne siły do życia Chrystusową Ewangelią i świadczenia o Nim przed innymi czerpiemy z Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej posilamy się z dwóch stołów: ze stołu słowa Bożego i ze stołu Chleba Eucharystycznego. Każda z nich kończy się rozesłaniem, a właściwie posłaniem nas do świata, gdzie dobrym przykładem własnego życia mamy przybliżać innych do Królestwa Bożego. Dlatego tak ważny jest nasz udział we Mszy Świętej, i to nie tylko niedzielnej, ale również w pozostałe dni tygodnia, a nawet – jeśli warunki pozwolą – codziennej.
3. Dziś I Niedziela lutego. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu.  
4. W poniedziałek – 11 lutego – w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes będziemy przeżywać XXI Światowy Dzień Chorego. Temat tegorocznego Dnia  Chorego został zaczerpnięty z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie z Ewangelii wg św. Łukasza: „Idź, i ty czyń podobnie”. Msza św. w intencji chorych i starszych wraz z udzieleniem sakramentu chorych w niedzielę 10 lutego o godz. 12.30. Warto o tej Mszy powiadomić chorych i pomóc im w dotarciu do kościoła. Jeżeli ktoś chciałby z racji na Dzień Chorego przyjąć sakrament chorych w domu – prosimy o zgłoszenia.
5. Dobiegła końca tegoroczna wizyta duszpasterska. Jeśli gdzieś nie byliśmy, kogoś np. nie zastaliśmy, a rodzina pragnie spotkać się z kapłanem na wspólnej modlitwie, serdecznie prosimy o indywidualne zgłoszenia i umówienie. Podsumowanie duszpasterskie kolędy – za tydzień.
6. Nadchodzi czas rozliczeń z fiskusem. Z prośbą o odpisanie 1% naszego podatku na pomoc swemu dziecku Krzysiowi, dotkniętego porażeniem mózgowym, zwraca się jego mama,  p. Kałębasiak z ul. Figielskiego. Dokładne informacje – na afiszu w gablocie oraz na stronie internetowej parafii.
7.  Przypominamy o organizowanych pielgrzymkach: do Włoch w dniach 9 – 17 września br., do Ziemi Świętej w terminie 13 – 20 października br., do Lwowa i na Kresy na początku lipca. Szczegóły na plakatach w gablocie oraz na internetowej stronie parafii.

 

Dodaj komentarz