Aktualności

Nowy Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

Ks. prałat Mirosław Milewski Biskupem Pomocniczym w Płocku.

 

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej. Został nim ks. Mirosław Milewski, wikariusz generalny tej diecezji, który jest też wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej.

Biskup nominat pochodzi z Ciechanowa, gdzie urodził się 45 lat temu, w 1971 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przyjął w 1997 r. święcenia prezbiteratu. Jego pierwszą pracą kapłańską była posługa wikariusza w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. Następnie podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone w 2004 r. doktoratem z socjologii. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po studiach pracował w kurii diecezjalnej i w płockim seminarium duchownym, gdzie był wychowawcą i prefektem. Przez cały czas wykłada tam również katolicką naukę społeczną i teologię pastoralną. Prowadził też zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2008 r. został kanclerzem kurii, a rok później wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Ponadto jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

Dewizą biskupią nominata będą słowa Nolite timere – „Nie lękajcie się”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza. Święcenia biskupie ks. Milewski przyjmie 27 lutego.

W rozmowie z Radiem Watykańskim ks. Milewski mówił m.in. o wizji swojej biskupiej posługi, która będzie zapewne związana z najważniejszym rysem diecezji. Liczy on, że pomocna mu będzie również zdobyta wiedza socjologiczna.

„Od kilkudziesięciu lat duchowym rysem diecezji płockiej, który staje się coraz bardziej widoczny i czytelny, jest oczywiście Boże Miłosierdzie. Dobrze wiemy, że to w Płocku miały miejsce pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Diecezja płocka coraz bardziej oddycha tą wielką tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Myślę, że to, co z pewnością będę chciał robić, to Boże Miłosierdzie głosić, przybliżać wszystkim ten misericordiae vultus, to oblicze miłosiernego Pana. Katolicka nauka społeczna i socjologia to dziedziny bardzo mi bliskie. Na miarę moich możliwości śledzę życie społeczne w Polsce czy Europie, zachodzące przemiany. Docieram do lektur. Z całą pewnością otwiera się tutaj pewna przestrzeń, pewne pole do ewangelizacji. To są kontakty z władzami samorządowymi, ze społecznikami. Tutaj jest rzeczywiście duża przestrzeń do działania i wciąż do zagospodarowania” – powiedział biskup nominat Mirosław Milewski.

Dodaj komentarz