PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 2015

Wyruszy 6 sierpnia z katedry Płockiej na Jasną Górę. Będzie wędrować pod hasłem: „Bóg Sam wystarczy”. Przewodnikiem naszej – GOSTYNIŃSKIEJ GRUPY będzie ks. Paweł Czarnecki, wikariusz parafii św. Marcina. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w niej udziału.

 

{youtube}DIfxEkeWmdk#t=110{/youtube}

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO

PRZED 34. PIESZĄ PŁOCKĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ          

Kochani Diecezjanie!

Tradycyjnie 6 sierpnia, w uroczystość Przemienia Pańskiego, wyruszy z Tumskiego Wzgórza w Płocku 34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do tronu Pani Jasnogórskiej.  Jej hasłem będą słowa zaczerpnięte z nauczania św. Teresy z Avila „Bóg sam wystarczy”.

Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w wielki jubileusz 940-lecia istnienia naszej Diecezji. W trudzie wędrówki będziemy nieść ze sobą intencje przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 20 czerwca Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dzieło 43. Synodu Diecezji Płockiej a także osobiste intencje.  

Serdecznie zapraszam do udziału w pielgrzymce! Zachęcam, abyście podjęli trud wędrówki na Jasną Górę, który pomoże na nowo odkryć w sobie entuzjazm wiary, odnowić w sobie więź z Bogiem, pogłębić znajomość i rozumienie prawd chrześcijańskich, a przez to doświadczyć w swoim życiu nieustannej obecności Boga. Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do młodzieży, którą papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży wzywał: „Dążcie do tego, co wielkie! Poszerzcie wasze serca!”. Proszę również wszystkich chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych, którzy z różnych racji nie mogą pielgrzymować pieszo, aby włączyli się w dzieło pielgrzymowania duchowego.

Wszystkim pielgrzymom wyruszającym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

Płock, dnia 12 czerwca 2015 r.                                                                                Wasz biskup Piotr

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 34. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

NA JASNĄ GÓRĘ W 2015 R.

 1. Tegoroczna 34. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Bóg sam wystarczy”. Hasło to jest zaczerpnięte od św. Teresy z Avila i nawiązuje do jej pięćsetnej rocznicy urodzin. Głównym motywem tegorocznej pielgrzymki jest Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Papieża Franciszka. Nie zapomnimy również o trwającej peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji.
 2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2015 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2015 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).
 3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 3, 4 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
 4. Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do  Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
 5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
 6. Zespół Odpowiedzialnych za służby:
 • Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 • Kierownictwo Trasy  – ks. Łukasz Gach i p. Marcin Marchwiński
 • Liturgia – ks. Piotr Gadomski
 • Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 • Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
 • Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
 • Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
 • Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
 • Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
 • Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
 • Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
 • Kantor Pielgrzymki – p. Gabriel Wiśniewski
 • Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Jończyk

GRUPA i PRZEWODNIK

1)     BIAŁO-CZERWONA – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz św. Jakuba w Płocku)

2)     BIAŁA – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz św. Józefa w Ciechanowie)

3)     BŁĘKITNA – ks. Krzysztof Drzazgowski (wikariusz w Winnicy)

4)     BRĄZOWA – ks. Krzysztof Cymerman (wikariusz w Żurominie)

5)     GRANATOWA – ks. Marcin Sadowski (wikariusz św. Michała w Płońsku)

6)     MIEDZIANA – ks. Piotr Smoliński (wikariusz Mława, MB Królowej Polski

7)     POMARAŃCZOWA – ks. Łukasz Mastalerz SDB (Płock, Stanisławówka)

8)     SREBRNA – ks. Jarosław Bukowski (proboszcz w Smogorzewie)

9)     ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)

10)   ZŁOTA – ks. Arkadiusz Czubakowski (wikariusz w Krasnem)

11)   ŻÓŁTA – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)

 1. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
 • biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
 • biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
 • błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
 • brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
 • granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
 • miedziana 14 (parafii) Mława,
 • pomarańczowa grupa salezjańska,
 • srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
 • zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
 • złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
 • żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.
 1. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
 2. Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
 3. Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
 4. Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

         Ks. Jacek Prusiński

Przewodnik Główny 34. Pieszej Pielgrzymki

Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *