Aktualności

PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 2015

Wyruszy 6 sierpnia z katedry Płockiej na Jasną Górę. Będzie wędrować pod hasłem: „Bóg Sam wystarczy”. Przewodnikiem naszej – GOSTYNIŃSKIEJ GRUPY będzie ks. Paweł Czarnecki, wikariusz parafii św. Marcina. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w niej udziału.

 

{youtube}DIfxEkeWmdk#t=110{/youtube}

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO

PRZED 34. PIESZĄ PŁOCKĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ          

Kochani Diecezjanie!

Tradycyjnie 6 sierpnia, w uroczystość Przemienia Pańskiego, wyruszy z Tumskiego Wzgórza w Płocku 34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do tronu Pani Jasnogórskiej.  Jej hasłem będą słowa zaczerpnięte z nauczania św. Teresy z Avila „Bóg sam wystarczy”.

Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w wielki jubileusz 940-lecia istnienia naszej Diecezji. W trudzie wędrówki będziemy nieść ze sobą intencje przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 20 czerwca Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dzieło 43. Synodu Diecezji Płockiej a także osobiste intencje.  

Serdecznie zapraszam do udziału w pielgrzymce! Zachęcam, abyście podjęli trud wędrówki na Jasną Górę, który pomoże na nowo odkryć w sobie entuzjazm wiary, odnowić w sobie więź z Bogiem, pogłębić znajomość i rozumienie prawd chrześcijańskich, a przez to doświadczyć w swoim życiu nieustannej obecności Boga. Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do młodzieży, którą papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży wzywał: „Dążcie do tego, co wielkie! Poszerzcie wasze serca!”. Proszę również wszystkich chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych, którzy z różnych racji nie mogą pielgrzymować pieszo, aby włączyli się w dzieło pielgrzymowania duchowego.

Wszystkim pielgrzymom wyruszającym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

Płock, dnia 12 czerwca 2015 r.                                                                                Wasz biskup Piotr

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 34. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

NA JASNĄ GÓRĘ W 2015 R.

 1. Tegoroczna 34. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Bóg sam wystarczy”. Hasło to jest zaczerpnięte od św. Teresy z Avila i nawiązuje do jej pięćsetnej rocznicy urodzin. Głównym motywem tegorocznej pielgrzymki jest Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Papieża Franciszka. Nie zapomnimy również o trwającej peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji.
 2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2015 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2015 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).
 3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 3, 4 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
 4. Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do  Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
 5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
 6. Zespół Odpowiedzialnych za służby:
 • Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 • Kierownictwo Trasy  – ks. Łukasz Gach i p. Marcin Marchwiński
 • Liturgia – ks. Piotr Gadomski
 • Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 • Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
 • Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
 • Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
 • Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
 • Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
 • Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
 • Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
 • Kantor Pielgrzymki – p. Gabriel Wiśniewski
 • Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Jończyk

GRUPA i PRZEWODNIK

1)     BIAŁO-CZERWONA – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz św. Jakuba w Płocku)

2)     BIAŁA – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz św. Józefa w Ciechanowie)

3)     BŁĘKITNA – ks. Krzysztof Drzazgowski (wikariusz w Winnicy)

4)     BRĄZOWA – ks. Krzysztof Cymerman (wikariusz w Żurominie)

5)     GRANATOWA – ks. Marcin Sadowski (wikariusz św. Michała w Płońsku)

6)     MIEDZIANA – ks. Piotr Smoliński (wikariusz Mława, MB Królowej Polski

7)     POMARAŃCZOWA – ks. Łukasz Mastalerz SDB (Płock, Stanisławówka)

8)     SREBRNA – ks. Jarosław Bukowski (proboszcz w Smogorzewie)

9)     ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)

10)   ZŁOTA – ks. Arkadiusz Czubakowski (wikariusz w Krasnem)

11)   ŻÓŁTA – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)

 1. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
 • biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
 • biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
 • błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
 • brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
 • granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
 • miedziana 14 (parafii) Mława,
 • pomarańczowa grupa salezjańska,
 • srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
 • zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
 • złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
 • żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.
 1. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
 2. Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
 3. Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
 4. Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

         Ks. Jacek Prusiński

Przewodnik Główny 34. Pieszej Pielgrzymki

Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Dodaj komentarz