Aktualności

Podsumowanie kolędy 2014

 

Zakończył się czas duszpasterskich odwiedzin u naszych Parafian. W ciągu  28 dni kolędowych odwiedziliśmy 2371 domów i mieszkań.

Nie byliśmy w 485. Kapłana przyjęło ok. 81 % mieszkańców terenu naszej parafii.  Parafia liczy 7856  katolików. Wszystkich mieszkańców na terenie naszej parafii zameldowanych jest wg urzędów Miasta i Gminy Gostynin – 9592  osób.  Na terenie parafii mieszka 26 rodzin świadków Jehowy, 7 protestantów oraz 5 rodzin prawosławnych. Ok. 5% osób to nie zdeklarowani i nie identyfikujący się z Kościołem i parafią.

Parafia nasza jest parafią niestety coraz bardziej się starzejącą.. Bywały niemalże całe klatki
w blokach, gdzie mieszkańcy opuścili domostwa w poszukiwaniu pracy i godnego życia – najczęściej za granicą. Zaledwie po dwie lub trzy rodziny z dziećmi na trasie kolędowej, a były i takie odcinki, że nie spotkaliśmy ani jednego dziecka podczas trwającej kolędy.

Wielu jest  takich parafian, którzy lekceważą niedzielną Mszę świętą. Regularnie na niedzielne Msze św. uczęszcza ok. 20% parafian. Pozostali nie widzą potrzeby systematycznego praktykowania. Smutne, że wraz zakończeniem kolędy, od razu widać spadek frekwencji.

Zbyt dużo osób żyje w związkach partnerskich – bez jakiekolwiek ślubu. Takich związków mamy na terenie parafii 85. O 20 więcej niż przed rokiem. W związku cywilnym żyje 121 rodzin. Niestety plagą stają się rozwody. Liczba rozwiedzionych parafian wzrosła niemalże dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Smutne, wśród dzieci, które w minionym roku przystąpiły do I Komunii św., były takie, które od tamtego momentu nie były ani razu u spowiedzi i Kśw., a kościoła ich rodzice nie odwiedzili nawet
z okazji ostatnich świąt Bożego Narodzenia.

Następne spostrzeżenie, to postępująca anonimowość i zanikanie więzi sąsiedzkich. Starsi mówili: dawniej to wszyscy znaliśmy się na klatce, teraz, gdy przyszli nowi, to nie mamy z nimi żadnego kontaktu. Trudno nam było dojść kto mieszka  i czy mieszka w zamkniętym mieszkaniu, czy jest wierzący, czy katolik, czy innowierca. Na skutek tego części parafian nie znamy w ogóle. Zdarza się, że np. z sądu kościelnego przychodzi prośba o świadectwo moralności, zaglądamy do kartoteki,
a taka osoba w niej w ogóle nie figuruje, chociaż podała adres z terenu naszej parafii. Przychodzą też nieraz po takie zaświadczenie osoby, które przebywają za granicą, albo gdzie indziej mieszkają a tu są tylko zameldowane. Jak mamy zaświadczyć, że dana osoba jest wierząca i praktykująca, jak ona nie przebywa w parafii. Jeżeli ktoś przebywa więcej jak pół roku poza parafią, to niech idzie po takie zaświadczenia tam gdzie mieszka faktycznie, a nie do nas. My wydajemy tylko zaświadczenia, że ktoś był w naszej parafii ochrzczony, czy bierzmowany, nawet wtedy, gdy obecnie mieszka gdzie indziej, natomiast nie wiemy jak przedstawia się jego postawa religijna, gdy ktoś mieszka poza parafią.

Duża jest w parafii liczba ludzi starszych i chorych, których stan zdrowia nie pozwala im wybrać się do kościoła na Mszę świętą. Jednak wcale nie tak wielka liczba zgłaszanych do odwiedzin. A przecież chętnie przybędziemy przynosząc chorym Chrystusa. Co miesiąc w pierwsze piątki miesiąca odwiedzam 12 – 13 osób. W parafii posługuje również nadzwyczajny szafarz chorych, który może co niedziela udać się z Komunią św. do starszych i chorych. Obecnie podejmuje taką posługą wobec …. osób. Zachęcamy opiekunów starszych osób, by jeżeli tylko są w stanie, o zgłaszanie ich do pierwszopiątkowych, co miesięcznych odwiedzin lub nawet co niedzielnych.

Część domów i mieszkań  od lat pozostaje zamknięta. Kiedy zbliżała się kolęda, nagle gasło w domu światło. W innych rodzinach kolędę przyjmowała „stała delegacja” od lat ta sama, inni domownicy albo wyszli akurat na spacer z psem, albo po prostu siedzieli w innym pokoju lub łazience.

Najczęściej jednak spotkania kolędowe należały do radosnych. Dziękujemy wszystkim naszym Parafianom, którzy przyjęli nas w swoich domach. Bóg zapłać za miłe słowa, troskę o Parafię
i wszystkie sugestie, na pewno wiele z nich będziemy się starali wprowadzić w nasze parafialne życie. Składane ofiary podczas wizyty kolędowej będą wykorzystane na dalsze prace remontowe kościoła. Za wizytę duszpasterską i ofiary składane przez parafian składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Dodaj komentarz