Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1.01.13 r.

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2013 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata.

 

Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie, ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. To Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od Zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło Odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele: 9.00; 11.00, 12.30; 16.00; 17.30.
2. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy w nowym roku wszelkiej pomyślności: zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2013, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym. Szczęść Boże.
3. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy węic i my czasu i serca na modlitwę w intencji pokoju przez wstawiennictwo Maryi.
4.  W tym tygodniu przypadają:
•   Pierwszy czwartek miesiąca – od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlimy się  liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. O godz. 17.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe  powołania kapłańskie
•   Pierwszy piątek miesiąca – od godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi
•  Pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Po mszy św. o godz.  9.00 litania do Matki Bożej i spotkanie opłatkowe dla Kół Żywego Różańca.
5. W najbliższą niedzielę, 6 stycznia, będziemy przeżywali uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas Mszy św. porannej poświęcenie wody, kredy i kadzidła. Zgodnie z tradycją poświęconą kredą na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion trzech mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to wyrazić, że jak kiedyś oni, tak my również chcemy szukać Chrystusa i cieszyć się z Jego znalezienia w naszym życiu. Oznakowanie w ten sposób drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr. Jest czytelnym znakiem wiary tych, którzy tam mieszkają.

6.  To także pierwsza niedziela stycznia. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
7. Trwają odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Prosimy, by dzieci i młodzież miały przygotowane zeszyty z religii. Dodatkowo: dzieci – budowany kościół z karteczek z mszy św., młodzież gimnazjalna – indeksy. Serdecznie prosimy o zorganizowanie pojazdów na wioski, a w Gostyninie o przyjście po księdza (lub przyjechanie) z pierwszego domu czy mieszkania kolędowego.

Dodaj komentarz