Aktualności

Wolontariat młodzieżowy

Program Młodzieżowego Koła Charytatywnego został ułożony już w 2001r. Jest on opracowany zgodnie z Wskazaniami Katechetycznymi, które zachęcają do prowadzenia grup i wspólnot, będących pogłębieniem katechezy szkolnej. 

Cele podstawowe:

 • Umożliwienie nauczania, zdobycia wiadomości i umiejętności praktycznych, stanowiących podstawę do kształtowania dojrzałej osobowości;
 • Kształtowanie właściwych umiejętności w zakresie pomocy innym, diagnozowania potrzeb, twórczej pracy na rzecz potrzebujących;
 • Przygotowanie do profesjonalnej pracy wolontariusza.

Cele szczegółowe:

 • Rozumienie, czym jest miłość, miłosierdzie, służba;
 • Poznanie nauki Kościoła odnoszącej się do czynów miłosierdzia;
 • Posługiwanie się Pismem Świętym i interpretowanie Go na co dzień;
 • Interpretowanie Słowa Bożego w świetle nauczania Kościoła
 • Odważne składanie świadectwa wiary;
 • Planowanie akcji charytatywnych oraz ich realizowanie;
 • Umiejętne odczytywanie potrzeb bliźnich;
 • Uczenie się aktywnego słuchania i spontanicznego działania;
 • Podejmowanie pracy nad sobą;
 • Twórcze rozwiązywanie problemów;
 • Poznanie zasad konstruktywnego dialogu oraz pokonywanie barier komunikacyjnych;
 • Uczestniczenie w życiu  szkoły i parafii;
 • Umiejętność pracy w grup

Umiejętności zdobywane na zajęciach:

1. Twórcze planowanie działań charytatywnych.
2. Efektywne współdziałanie w zespole.
3. Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.
4. Konstruktywne rozwiązywanie problemów.
5. Pokonywanie barier komunikacyjnych.

Dodaj komentarz