“Moje owce słuchają mego głosu..”

Sprawcie sobie Pismo Święte jako lekarstwo dla swojej duszy. Postarajcie się przynajmniej o Nowy Testament: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, jako swych stałych nauczycieli
(św. Jan Chryzostom). 

 

MODLITWA LEKTORA

Panie,

Oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twojego Słowa, które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twojego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł Cię nieść ludziom

W sercu,        

W dłoniach,

Na wargach.      

Amen.

 

Dodaj komentarz